لایو شکرگزاری

شکرگزاری بی نهایت در زندگی همه ما انسان ها جایگاه ویژه ای دارد، بهتر است بگوییم یک حس عمیق با پروردگارمان داریم برای زندگی بهتر و داشتن آرامش واقعی.
شکرگزاری یک گذرگاه عالی برای ثروت و داشتن ذهنی آرام است، شکرگزاری به نوع های مختلفی گفته شده اما در این لایو کاملا بصورت عامیانه و دوستانه به نحوه ی شکرگزاری می پردازیم و می توانیم خود را به پروردگار مهربان نزدیک تر کنیم.

لایو ذهن شاد

ذهن شاد که از اسمش پیداست یعنی شاد زندگی کردن، یعنی پرجنب و جوش داشتن، و تمامی حس های شاد برای سپری کردن زندگی خودمان.

این لایو بسیار مهم به اصل ذهن شاد و نکاتی در جهان هستی می پردازد که ما می توانیم به صورت واقعی تر به خودمان بنگریم.

چندتا تکنیک عال گفته شده که با همین تکنیک می توانیم ذهن خود را آماده شاد بودن کنیم و همیشه با خود دوست باشیم.